Tulevaisuuden tähdet -koulutusohjelma koostuu kolmesta jaksosta.

Ensimmäinen opintojakso tarjoaa huikean mahdollisuuden tutustua Volvo Trucksin liiketoimintaan yrityksen pääkonttorilla Göteborgissa. Toinen jakso on yritysvierailujakso suomalaisissa kuljetus- ja logistiikka-alan edelläkävijäyrityksissä. Kolmantena on järjestö- ja viranomaisjakso, jonka aikana käytännön näkemys toimialaan ja toimintaympäristöön vahvistuu perehtymällä mm. viranomaistoimintaan ja edunvalvontaan.

Tulevaisuuden tähdet -koulutusohjelmassa opiskelija pääsee syventämään osaamistaan: näkemään alalla tällä hetkellä käytössä olevia parhaita käytäntöjä ja kuulemaan yritysten tulevaisuuden näkymistä: nähdään, miten koulussa opiskeltua teoriaa sovelletaan käytännössä.

Osa I: Volvo Truck Corporation, Göteborg, 4 pv

 • Vierailu Volvo Truck Corporationin pääkonttorille
  • Tulevaisuuden globaalit tavaravirrat
  • Kuljetusjärjestelmien tehostaminen
  • Ympäristövaikutukset ja polttoaineet
  • Ajoneuvotekniikka
  • Turvallisuus: välitön ja välillinen
  • Kuljettajat tulevaisuudessa, rooli ja vaatimukset
  • Tuotekehitys ajoneuvoalalla
 • Vierailu: Chalmers Universitet/Transport Section
 • Vierailu: Göteborgin satama

Osa II: Yritysjakso Suomessa, 4 pv

Vierailut suomalaisissa kuljetus- ja logistiikkayrityksissä


Käytännön näkemys toimialaan:

 • Päästöt
 • Johtaminen
 • Toiminnan ohjaus
 • Markkinointi ja myynti
 • Varastointi ja muut lisäarvopalvelut
 • Tavaroiden ja kuljetuskapasiteetin ohjaus
 • Kuljetuskalusto
 • Kuljetusketjut ja jakeluverkostot
 • Terveys ja turvallisuus, riskienhallinta

Osa III: Viranomaistoiminta ja edunvalvonta, 4 pv

Järjestöjen ja viranomaisten merkitys ja rooli kuljetusalalla ja yhteiskunnassa

 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n tehtävät alan edunvalvojana ja SKAL:n jäsenpalvelut
 • Kuljetusalan asema yhteiskunnassa, nyt ja tulevaisuudessa
 • Lakien säätäminen: tutustuminen eduskunnan, ministeriöiden ja virastojen toimintaan
 • Kuljetusalan sidosryhmät ja niiden merkitys
 • Kansainvälisen kaupan toimitusketjujen rakenne ja tehtävät
  • Lento- ja meriliikenne

 

  

Muutokset ohjelmaan voivat olla mahdollisia.
Osallistujat raportoivat Volvo Säätiölle ja opettajalle kokemuksistaan kirjallisesti suomeksi tai englanniksi jokaisen viikon osalta.